Jak to vidí školy

Školy, které své žáky a žákyně přihlásily na genderovou besedu, nebo poskytly dětem podporu při psaní námětů, se genderu rozhodně nebojí. Tleskáme za jejich přístup a elán při zvyšování atraktivity výuky.

  • „Beseda byla výborně postavena a srozumitelná i dětem ze sedmé třídy. Reakce dětí byly živé, o tématu diskutovaly dlouho po skončení besedy. Přínos v besedě rozhodně spatřujeme i pro naši budoucí výuku. Proškolení v genderové problematice by se hodilo i řadě vyučujících.“

(Gymnázium Dr. Antonína Randy Jablonec nad Nisou)

  • „Besedu hodnotím velmi pozitivně. Šlo o podnětné setkání jak pro děti, tak i pro můj vlastní osobní a profesní život coby vyučující. Vhodně se doplňovala genderová část besedy s druhou částí, která byla více o práci s audiovizuální technikou.“

(ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem)

  • „Beseda byla přínosná. Děti začaly o tématu přemýšlet jinak než dosud. Beseda se stala také podkladem pro pozdější diskuze ve třídě (ČJ, Ov).“

(ZŠ Vrchlického, Liberec)

  • „Genderové téma bylo představeno pro žáky 8. ročníku zajímavým způsobem. Nabyté poznatky jsme použili k další diskuzi ve výuce při předmětu Výchova k občanství. Zcela jistě se k nim ještě vrátíme. Celkově hodnotím besedu jako velmi zdařilou. Žáci se shodli na tom, že si díky besedě uvědomili některé situace v naší společnosti související s genderovými rozdíly.“

(ZŠ náměstí Míru, Liberec)