Na téma genderu

Víš, že … na téma genderu

Víš, že:

Dobrá známka v případě dívky neznamená totéž, co v případě chlapce?

Dívky dosahují ve všech předmětech a na všech vzdělávacích stupních lepších známek než chlapci. Výzkum provedený Národním kontaktním centrem Ženy a věda však ukázal, že lepší známky dívek jsou vyučujícími často zpochybňovány – jsou vnímány jako „šprtání“, tedy memorování bez pochopení podstaty a logiky učiva. Dívky tak navzdory dobrým známkám dostávají od vyučujících zpětnou vazbu, která zpochybňuje jejich schopnosti a výkon.

Stupeň získaného vzdělání nezaručuje totéž chlapci a dívce?

Někteří sociologové argumentují, že chlapci jsou školským systémem znevýhodňováni, neboť dosahují častěji pouze výučního listu, zatímco dívky získávají maturitní vysvědčení. Jenomže – chlapci postačuje pro dosažení určité výše příjmu nižší vzdělání než dívce. Ačkoli maturitu získá více studentek než studentů, ačkoli víc žen studuje i na univerzitách, dosahují dívky poté nižších platů v oborech, které se těší i nižší společenské prestiži.

Zdroj: Jarkovská a Lišková, 2008

Koukni sem:

http://sreview.soc.cas.cz/uploads/02c86f73cf4e2848979710541c3a7261a8b6847d_513_2008-4JarkovskaLiskova.pdf

Výuka nemusí probíhat stejně pro chlapce a pro dívky?

Vyučující věnují o 1/3 času více chlapcům. Dívky se častěji hlásí, ale chlapci jsou častěji vyvoláváni. Chlapcům je dán větší čas na odpověď, zatímco dívky jsou častěji při odpovědích přerušovány. U chlapců se toleruje neposednost a vyrušování, přičemž dívky jsou za totéž častěji napomínány. U chlapců se předpokládá, že na problém přijdou sami (odvodí si jej), zatímco u dívek se očekává, že se věci naučí zpaměti.

Zdroj: Sloboda, 2007

Koukni sem:

http://kdf.mff.cuni.cz/~kekule/LS06/doplnky/sloboda_2_gender-a-skola_predn-MFFUK_unor2007.pdf

Momentálně v ČR probíhá debata, jestli homosexuálové a lesby mají mít právo vychovávat děti?

Koukni sem:

http://domaci.eurozpravy.cz/spolecnost/99637-jochova-kdyz-jsem-gay-nebo-lesba-tak-nemam-co-rodit-deti/

Ženy v Česku berou téměř o čtvrtinu nižší platy než muži?

Říká se tomu Gender Pay Gap a jde o jednu z nejvíce viditelných forem diskriminace žen na trhu práce. Česká republika má čtvrtý nejvyšší mzdový rozdíl mužů a žen v celé Evropské unii.

Zdroj:Eurostat 2012 except for EL (2010)

Není totéž být absolventem bez praxe pro kluky a pro holky?

Nejvyšší pravděpodobnost, že budou nezaměstnaní po ukončení studia, mají mladí lidé se základním vzděláním – kluci i holky jsou na tom podobně, pravděpodobnost nezaměstnanosti je asi 78 %. U středoškoláků se už objevují výrazné rozdíly mezi chlapci a dívkami, které mohou být důsledkem snazšího uplatnění mužů v řemeslných profesích (muži 31,9 % a ženy 43,5 %).

Zdroj: ČSÚ. 2014. Mladí lidé po ukončení studia na trhu práce.

Děti a ženy jsou nejčastějšími skupinami, které zažívají domácí násilí?

Výzkum STEM v roce 2001 zjistil, že v 84 % domácností, kde dochází k domácímu násilí, vyrůstají děti. DONA linka hovoří o 90 %. Děti jsou v 71 % „jen“ jeho přímými svědky. 12 % dětí se dokonce stává oběťmi násilí. Podle výsledků výzkumu Sociologického ústavu AV ČR zažilo 38% žen během svého života alespoň některou z forem násilí ze strany svého partnera (současného nebo bývalého manžela či přítele). Muži tvoří oběti domácího násilí asi ve 2 – 5 %. Je pro ně často společensky nepřijatelné takové zacházení otevřeně přiznat. Podobné je to se seniory.

Koukni sem:
www.persefona.cz/n-domaci-nasili.php?page=dn-statistiky

http://www.valdrova.cz/news/20/20/Domaci-nasili-jak-je-rozpoznat-a-jak-se-pred-nim-chranit

Genderová tematika je opředena řadou mýtů a předsudků?

Mnoho lidí se domnívá, že cílem genderového přístupu je převracení mužských a ženských rolí, smazávání rozdílů mezi chlapci a dívkami, výroba osob „bez pohlaví“ nebo přímá propagace homosexuality. Tak tomu skutečně není.

Ve veřejném mediálním prostoru se však tyto mýty hojně objevují a jejich šiřiteli jsou i velmi známé a vážené osobnosti.

Koukni sem:

uplakane-bivoj-aneb-genderove-vyvazene-ucebnice-vaclav-klaus-ml.html

Udělej si názor sám/sama. Přistupuj aktivně a ostražitě k tomu, co ti média předkládají. Co je gender a oč usiluje, se dozvíš nejlépe nikoli z polo-bulvárních článků, ale z odborných textů.

Koukni sem:

http://www.valdrova.cz/news/21/20/zena-muz-a-socialni-pohlavi

Genderová rovnost je o tom, že by nikdo neměl být stigmatizován nebo znevýhodňován jenom proto, že se chová, projevuje nebo smýšlí jinak, než diktuje kulturní norma. Příkladem takové normy je, že muži mají mít vyvinuté svaly, spoustu peněz (jsou přece živitelé rodin) a mají vypadat „drsně“. Ženy a dívky musí mít ideální míry, být jemné, zdvořilé a upravené a mají chtít především zakládat rodiny.

Jenže by mělo být v pořádku i to, že kluci nosí nagelované vlasy, že je nebaví hrát fotbal, nemají kdovíjakou fyzickou sílu nebo že nosí růžová trika. Když chtějí, co je v tom za problém?

Stejně tak by nemělo nikoho pohoršovat, když chce žena vydělávat peníze, když se nechce každé ráno zdržovat vyráběním make-upu nebo když se nehodlá zabývat kritikou okolí, že má 5 kilo nadváhu (kterou objektivně stejně nemá).

Tím, že od sebe navzájem tyhle věci požadujeme, se vyčerpáváme, omezujeme a snižujeme své sebehodnocení. Buďme sví. Nesuďme na základě předsudků sebe ani druhé. To je, oč běží v genderových teoriích… Nic nebezpečného. Jen svoboda projevu a tolerance bez ubližování druhým.

Prvním českým feministou byl Tomáš Garrigue Masaryk?

Mezi současné zastánce genderové rovnosti patří Mirek Vodrážka, Petr Pavlík, Zdeněk Sloboda, Tomáš Pavlas a další vzdělaní muži působící v různých oborech činnosti. Gender rozhodně není „ženskou záležitostí“. Jde o rovná práva a postavení všech lidí.

Koukni sem:

http://ilom.cz/

http://boyler.cz/gay-tata-na-plny-uvazek-zdenek-sloboda-ma-dceru-leu/

http://www.translide.cz/mirek-vodrazka

O tom, co se vysílá a píše v českých médiích, rozhodují
z 90 % muži?

Ve světle této skutečnosti už nemusí být tak překvapivé, že z novin a zpráv se dozvídáme převážně o oblastech, které jsou tradičně i fakticky spojeny s mužskou účastí. Války, politické pře, ekonomické debaty.

Všimli jste si někdy, jak se píše o ženách, kdo a co o nich říká jako o skupině? Máš šanci to změnit i Ty – Natoč vlastní film a dej (si) příležitost.

Koukni sem:

http://hlidacipes.org/co-se-v-cesku-dozvite-z-medii-o-tom-rozhoduji-z-90-vyhrad