O projektu

Za finanční podporu tohoto unikátního projektu vděčíme nadaci Open Society Fund. Nesmírně nás těší, že v rámci 2. kola grantových výzev programu Dejme ženám šanci – Rovné příležitosti se jednalo o nejlépe hodnocenou projektovou žádost. Věříme, že všechny cíle a všechna očekávání naplníme na více než 100 %.
Děkujeme.

23

Audiovizuální produkce v podpoře genderové rovnosti nejen ve školství.

24

Cílem je odstraňovat genderové nerovnosti v oblasti školství, odbourávat genderové předsudky a stereotypy v myšlení a přispívat k genderové senzitivitě. Oslovíme regionální vzdělávací organizace se soutěží o nejoriginálnější scénář k filmu s genderovou tématikou (50 institucí). Nabídneme jim osvětovou a metodickou podporu k tématu (5 besed a seminářů). Vytvoříme školám interaktivní výukové materiály (5 typů) a návrh harmonizačního dne s genderovým akcentem (1 typ). Individuálním zájemcům/kyním poskytneme genderové poradenství v rozsahu 20 hodin. Odborná komise vybere 3 nejlepší filmové náměty, které budou převedeny do podoby krátkých filmů za účasti autorů/ek, profesionálních herců a filmového štábu. Tvorbě filmů poskytne metodickou supervizi genderová garantka. Zfilmované náměty uvedeme na prvním genderovém minifestivalu v ČR. Filmy vydáme na DVD, zveřejníme na webech a sociálních sítích. Úspěšné autory/ky představíme v rámci festivalu. Divácké hlasování rozhodne o vítězi/ce hlavní ceny. Tou bude mj. odměna rekrutující se motivačně z genderově-osvětové kampaně.

25

Do projektu jsou zapojeni 2 partneři: Filmový klub Liberec a nezisková organizace Konsola z Polska. Spolupracující organizací je Krajský úřad Libereckého kraje.

Konsola má zkušenosti s vedením genderových kampaní a její know-how využíváme ve všech fázích její realizace. Těžíme z výměny přeshraničních zkušeností s vědomím obdobné demografické struktury.
Filmový klub Liberec prostřednictvím zájmového kroužku Dětská televize Liberec zajišťuje již 13 let odborné vedení pro mladé tvůrce v oboru audiovize ve věku 12 ‑ 26 let. Prošlo jí 70 aktivně tvořících členů, kteří vytvořili přes 400 pořadů, z toho 5 krátkometrážních snímků. Má k dispozici profesionální technické zázemí, které využijeme pro tvorbu mini-filmů, dokumentu, virálního videa, grafiky a reportáží.

Oba partneři i spolupracující KÚ LK jsou zapojeni do odborného posuzování soutěžních scénářů coby členové/členky odborné poroty. Zástupci/kyně těchto organizací budou přizváni jako hosté festivalu a budou mít tu čest předat vítězi hlavní cenu.

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

osf     ng