Porota

V soutěži jsme obdrželi celkem 72 soutěžních námětů! To zajistilo odborné porotě nelehkou pozici. Musela totiž vybrat z takového množství originality a inspirace pouhých 10 nejlepších, včetně 3 finálních námětů určených k zfilmování. Hodnocení poroty probíhalo na konci října 2015.

Nahlédnout do tabulky výsledků soutěže můžeš zde.

Porota zhotovila deseti nejlepším autorům a autorkám také slovní hodnocení. Členové a členky poroty byli na workshopu v rámci genderového festivalu k dispozici doplňujícím dotazům ze strany semifinalistů/ek.


10

Členové a členky poroty současně reprezentují 5 organizací: Centrum Kašpar, Liberecký kraj, polskou Asociaci žen Konsola, Technickou univerzitu Liberec a Filmový klub Liberec. Někteří porotci mají i své kvalifikované zástupce – pro nenadálé situace. Pojďme si je pěkně postupně představit.

Centrum Kašpar

Centrum Kašpar je občanské sdružení, které bylo založeno 2004. Původně vzniklo na pomoc rodičům malých dětí pri návratu na trh práce. Za dobu existence prošlo organizací přes 1000 jednotlivců.  Kolem roku 2010 se centrum začalo více orientovat na druhou stranu trhu práce a zahájilo intenzivní práci se zaměstnavateli v regionu. Provedli jsme přes 20 genderových auditů, uspořádali jsme 6 ročníků soutěže Vstřícný zaměstnavatel. Poskytli jsme zaměstnavatelům téměř 10000 hodin prorodinných benefitů pro jejich zaměstnance.  V roce 2014 jsme napřímili síly také směrem ke studujícím . Vyvinuli jsme metodický program pro vyučující, žáky/ně a absolventy škol, kde seznamujeme mimo jiné se zdroji diskriminace na trhu práce. V roce 2015 jsme spustili projekt „Natoč vlastní film a dej (si) příležitost“, který využívá média jako oblíbený nástroj mladé generace ke zvýšení povědomí o genderované společenské realitě a rozvíjí její schopnost kriticky myslet. Uspořádali jsme desítky seminářů, workshopů a konferencí. Vydali jsme několik desítek publikací.  Využíváme neotřelé mediální formáty s cílem posílit genderovou rovnost – audiovizuální spoty, seriály, komiksy, gamebook. Pořádáme komunitní akce, kde zvyšujeme povědomí o genderové stránce tradičních svátků a akcí.

Více: www.centrum-kaspar.cz

Členství v porotě:

Ivana Sulovská

sulovskaVystudovala Vyšší odbornou školu sociálně pedagogickou a teologickou Jabok, poté pracovala v Českém helsinském výboru, Poradně pro uprchlíky, Nadačním fondu Českého rozhlasu a spolupodílela se na výrobě dokumentárních cyklů 10 století architektury a Mistrovská díla z českých sbírek. V roce 2003 založila Dětskou televizi Liberec a následně také spoluzakládala Centrum Kašpar. V současné době je jeho předsedkyní představenstva a nadále se podílí na chodu Dětské televize Liberec.

Kvalifikovaný zástup:

Jana Benešová

benesovaVystudovala genderová studia na Karlově Univerzitě, nyní je doktorandkou oboru sociální antropologie. Publikuje, působí jako lektorka a vyučující předmětů s genderovou tématikou. Jejím vědeckým zájmem je otázka genderových (re)konstrukcí v diskurzech pomáhajících profesí. Od roku 2011 se profesně realizuje v Centru Kašpar. Stojí za vznikem metodického programu pro školy a absolventy/ky, jehož cílem je příprava na trh práce. Podílí na audiovizuální produkci organizace jako redaktorka a scénáristka. Je spoluautorkou Kašparových Kraťasů, E-shortek, projektu „Game book Anna & Antonín“ a také autorkou projektu „Natoč film“.

Association of Women KONSOLA

Asociace byla registrována v Poznańi v roce 2001, nicméně jako neformální skupina fungovala již od roku 1997. Po roce 1989 zakladatelka asociace reagovala na situaci, v níž začalo být legálně možné pracovat na změně postavení žen v Polsku. Hlavním důvodem pro formalizaci původně neformální skupiny byla vůle organizovat výroční národní konference feministických skupin působících v Polsku.Mezi tématy společných setkání byla ženská práva, prevence násilí a diskriminace vůči ženám, dopady kultury a náboženství na ženy atd. KONSOLA směřuje své aktivity na podporu ženám různého věku, sociální třídy, rasy, kulturního zázemí, sexuální orientace apod. Jejím hlavním cílem je najít společný základ mezi různými feministickými přístupy, jakými je akademický a radikální feminismus, anarchofeminismus, ekofeminismus či lesbický feminismus. Cíle organizace zahrnují také prezentaci různých ženských prostředí: vědeckého, uměleckého, undergroundu. KONSOLA podniká kulturní, vzdělávací a umělecké iniciativy v zájmu zlepšování postavení žen. Chce změnit negativní postoje k feminismu a učinit feministické myšlenky bližší širším vrstvám. Mezi konkrétními výstupy stojí: 11 národních konferencí a 5 vydaných publikací, organizace a spolupráce na 4 ročnících projektu „Nikdo se nerodí s předsudky“, distribuce edukativních filmů „Modrooký“, „Zabij mě něžně 3“ a „Drsné masky“ (Tough Guise).

Více: http://konsola.org.pl/

Členství v porotě:

Magdalena Szewciów

szewciowMagda Szewciów je od roku 2007 členkou Asociace žen KONSOLA. Vystudovala fakultu Etnologie a věd o vzdělání na Slezské Univerzitě v polském Těšíně (obor sociální a kulturální management). Na Jagellonské univerzitě studovala muzeologii a kurátorství se zájmem o moderní umělecké výstavy v Krakowě. Je zapojena do řady aktivit za ženská práva a lidská práva, prevenci diskriminace a násilí na ženách, včetně násilí na lesbách a bisexuálech/kách. Podporuje aktivní život žen a jejich účast ve veřejném prostoru. Je spolupořadatelkou Ženského dne v Poznani, podílela se na kampani „16 dní aktivismu proti genderovému násilí“ a na organizaci Queer festivalu v Poznani.

Kvalifikovaný zástup:

Barbara Sinica

sienicaBasia Sinica je dle svých slov feministkou již od dob dospívání, ale formálně je zapojena do sociálně-aktivistických kampaní teprve krátce. Vystudovala učitelství na Univerzitě Adama Mickiewicza v Poznani, anglickou filologii na téže univerzitě a následně kulturní studia (Collegium DA VINCI v Poznani). Členkou asociace KONSOLA je od roku 2013 a podílela se na organizaci řady jejích akcí a kampaní. Mezi její záliby patří tanec, fotografie a příležitostné psaní textů pro polský feministický časopis Zadra.

Liberecký kraj

Liberecký kraj je územním samosprávným celkem, který realizuje cíle státní správy a samosprávy ve prospěch občanů, podnikatelských subjektů, neziskového sektoru a státu. Krajský úřad Libereckého kraje vznikl v roce 2000 a v současné době zaměstnává téměř 380 zaměstnanců/kyň. Součástí vize úřadu je snaha být respektovanou, otevřenou důvěryhodnou institucí, která poskytuje kvalitní služby a přispívá k rozvoji kraje. Je metodickým orgánem v oblasti zřizovaných organizací z oblasti školství.

Kraj je ale také strategickým subjektem v otázce rovných příležitostí. Systematicky se jimi zabývá od roku 2009, kdy získal ocenění v rámci soutěže „Úřad půl na půl“. V roce 2010 mu byla přidělena zvláštní cena poroty v regionální soutěži Vstřícný zaměstnavatel. O rok později absolvoval jako jeden z prvních v ČR genderový audit. Dosavadním pomyslným vrcholem je vlastní projekt „Slaď“, spolufinancovaný ESF, kdy byla zahájena oficiální partnerská spolupráce s Centrem Kašpar. Součástí projektu bylo zřízení firemní školky, prohloubení systému interního vzdělávání formou mentoringu, tvorba plánu podpory rovných příležitostí pro úřad a organizace soutěže „Dobrá půlka“, která zhodnocuje rovné příležitosti ve spádových organizacích.

Krajský úřad Libereckého kraje získal v roce 2013 ocenění za zveřejňování uzavíraných smluv. Titul „OTEVŘENO“ oceňující transparentnost veřejné správy uděluje každoročně Otevřená společnost, o. p. s.

Více: www.kraj-lbc.cz

Členství v porotě:

Alena Losová

losovaZastupitelka a členka rady kraje vystudovala hudební výchovu na Konzervatoři v Teplicích a k pedagogické činnosti má dodnes velmi blízký vztah. Od roku 1983 učí na Základní umělecké škole v České Lípě. Angažuje se ovšem úspěšně také jako politička. Na Krajském úřadu Libereckého kraje má kromě své hlavní agendy na starosti genderové otázky.

Filmový klub Liberec

Filmový klub Liberec prostřednictvím zájmového kroužku Dětská televize Liberec zajišťuje již 13 let odborné vedení pro mladé autory a autorky v oboru audiovize ve věku 12 – 26 let. Za dobu existence Dětské televize Liberec jí prošlo 70 aktivně tvořících členů, kteří vytvořili přes 400 pořadů (reportáží, anket, dokumentů), z toho 5 krátkometrážních snímků (Struna, Deset, Medvídek, Nepolíbený, Vobrázky z vajglů). S Centrem Kašpar spolupracuje Filmový klub Liberec již řadu let na poli vyvíjení netradičních audivizuálních formátů, jejichž cílem je inspirovat v otázkách genderu a rovných příležitostí. Vznikl mimo jiné AV bulletin, cyklus firemních spotů dobré regionální praxe či krátký dokumentární sci-fi film „O modrých a růžových lidech“. Celkem jde o téměř 100 výstupů napříč žánry. Zakladatelkou liberecké redakce DTV je Ivana Sulovská. Úspěchy a zkušenosti absolventů/ek přehledně shrnuje desetiročenka, jež vyšla v roce 2013.

Více: www.dtv-liberec.cz

Členství v porotě:

Zdeněk Chaloupka

chaloupkaZdeněk Chaloupka začal natáčet krátké amatérské snímky již jako teenager. Členem librecké redakce Dětské televize se stal během studia na střední škole. Je autorem řady neotřelých reportáží (Šaldova jáma) a hraného snímku Deset. Od svých počátků v DTV se věnoval alternativním společenským tématům (dokument Obsaď a žij o squattingu). Po střední škole začal studovat politologii na Fakultě sociálních věd UK, nyní se realizuje také na katedře dokumentu pražské FAMU.

Kvalifikovaný zástup:

Adam Fogl

foglAdam Fogl je bývalý dlouholetý člen liberecké Dětské televize, v níž vytvořil nespočet reportáží. Dlouhodobě jde o jeho nejoblíbenější žánr, nicméně participoval i na vzniku krátkometrážních snímků. V současné době studuje mimo jiné mediální studia a žurnalistiku na Masarykově univerzitě v Brně.

Technická univerzita Liberec

Technická univerzita v Liberci vznikla k 1. lednu 1995. Dnes má šest fakult a jeden odborný ústav. Celkem tak nabízí sto studijních programů s více než dvěma sty oborů, do nichž je zapsáno přes 8.000 studujících. Univerzita spolupracuje s přibližně 200 podobně zaměřenými institucemi po celém světě. Organizace coby prestižní regionální zaměstnavatel je praktickým průkopníkem na poli zavádění prorodinných opatření. Již deset let provozuje dětský koutek pro krátkodobá hlídání dětí zaměstnanců/kyň i studujících. Tím významně napomáhá sladění jejich pracovního a osobního života. V září 2014 byl v bývalých továrních prostorách spuštěn provoz univerzitní školky, o kterou je mezi zaměstnanými obrovský zájem. V roce 2010 získala škola titul Vstřícný zaměstnavatel také za výtečnou spolupráci s rodiči na rodičovské dovolené. Pozornost genderové problematice věnuje univerzita i na úrovni akademické, a to výukou předmětů s genderovým rozměrem na fakultě filosofické, hospodářské a pedagogické.

Více: www.tul.cz

Členství v porotě:

Lenka Václavíková Helšusová

vaclavikovaLenka Václavíková Helšusová je odbornou asistentkou filosofické fakulty TUL, kde vyučuje sociologii. Publikuje, věnuje se řadě projektů s genderovým zaměřením (např. Rodinné zázemí žen v rozhodovacích pozicích). Působí také jako mediátorka a koučka.

 

 

 

Co si o soutěži myslí porota?