Pravidla

02+03

Soutěž „Natoč vlastní film a Dej (si) příležitost“ pořádá Centrum Kašpar ve spolupráci s partnery (Filmový klub Liberec, Konsola – Poznaň).

Předmětem soutěže je tvorba originálního námětu na filmový scénář.
Soutěž je určena dětem a mladým lidem ve věku 9 – 26 let.

Účastník/účastnice soutěže současně reprezentuje svou školu či jiné výchovně-vzdělávací zařízení, jehož název a kontaktní osobu uvádí v přihlášce. Soutěž je regionální – podmínkou účasti v soutěži je působnost přihlášené výchovně-vzdělávací organizace na území Libereckého kraje.

Soutěžit se dá ve třech věkových kategoriích:

 • Kategorie I.: 9 – 14 let
 • Kategorie II.: 15 – 19 let
 • Kategorie III.: 20 – 26 let

Rozhodující je věk v době podání přihlášky.

Námět na film

Námět musí být zpracován v doporučeném rozsahu (minimálně 1 – 3 strany A4 – ve formě textu, obrázků či komiksu) a zaslán pořadateli soutěže nejpozději 15. 10. 2015 spolu s vyplněnou přihláškou. (V případě zasílání poštou rozhoduje datum podání zásilky na razítku.)

Námět musí sledovat jeden z tematických okruhů:

 1. Přistupují učitelé férově k holkám a klukům?
 2. Lesbičky, gayové, bisexuálové a translidé- jak se nám spolu žije?
 3. Chci být „ajťačkou“, mají dobré platy. Chci být učitelem ve školce, je to poslání. Jsme jiní?
 4. Poznáte násilí v rodině?
 5. Muži a ženy v české společnosti – jsme na tom stejně?
 6. Volné téma v oblasti genderu a rovných příležitostí

Nevíš, jak zadané téma konkrétně uchopit? Nabízíme inspiraci v sekci
Na téma genderu.

Kontaktní informace pro zasílání námětů

Centrum Kašpar, o. s.
Kašparova 73
46312 Liberec 25 – Vesec
Označení obálky: „FILM“

Email: jana.matyasova@centrum-kaspar.cz

Informace a konzultace

K tématům soutěže uspořádalo Centrum Kašpar během září a října 2015 celkem pět tematických besed pro školní třídy. Kromě toho během prázdnin poskytovalo případným zájemcům/zájemkyním individuální konzultace. Besedy i konzultace byly bezplatné.
Účast na besedě nebo využití poradenství nemělo vliv na hodnocení soutěžního námětu odbornou porotou.

Hodnocení námětů a filmování

Ze zaslaných námětů vybral pořadatel soutěže 12 nejlepších (4 v každé kategorii) pro další anonymizované posuzování odborné poroty. Pětičlenná odborná porota z nich formou individuálního nezávislého posuzování vybrala 10 semifinálních námětů. Těmto 10 námětům zhotovila slovní hodnocení, která budou předána autorům/autorkám. Každý člen a každá členka poroty vybral/a jeden námět za každou kategorii, který nominoval/a do finále soutěže.

Z hodnocení poroty se rekrutovalo jedno finálové dílo v každé kategorii k filmovému zpracování, celkem tedy tři náměty. O závazném rozhodnutí poroty byl vyhotoven písemný záznam a seznámeni/ny všechny semifinalistky a všichni semifinalisté.

Obecně platí, že k filmovému zpracování byla vybírána díla, která se vyznačovala srozumitelností, nápaditostí, promyšlenou stavbou a originálním neotřelým přístupem k tématu. Důležité bylo celkové vyznění díla a jeho námět, který přispívá ke zvyšování povědomí v problematice genderu, nebo preventivně působí v oblasti genderových stereotypů, pozitivně ovlivňuje společenské klima v zájmu rovných šancí.

Filmování za účasti autorů/autorek námětů a jejich vzdělávacích organizací probíhá od 11/2015 do 3/2015 za využití profesionálního technického zázemí a metodického vedení Filmového klubu Liberec. Vzniklé snímky budou krátkometrážními filmy v rozsahu cca 10 minut.

Celkového vítěze soutěže určí divácké hlasování po zhlédnutí 3 finálových krátkých snímků na festivalu v dubnu 2016.

Proti rozhodnutí poroty není možné se odvolat, žádný z účastníků/účastnic soutěže nemá právní nárok na účast na festivalu, ani na zisk kterékoli z cen. Zaslané materiály soutěžícím nevracíme.

O co se hraje

1. cena

 • Finanční odměna formou poukázky na nákup zboží – prostředky získané od dárců a sponzorů rozdělené v poměru 1 : 2 autor/vzdělávací organizace uvedená v přihlášce
 • Natočení vlastního filmu s profesionálním filmovým štábem a jeho slavnostní představení a osobní uvedení v rámci festivalu
 • Exkurze v prostorách Filmového klubu Liberec

2. – 3. cena

 • Natočení vlastního filmu s profesionálním filmovým štábem a jeho slavnostní představení a osobní uvedení v rámci festivalu
 • Exkurze v prostorách Filmového klubu Liberec

4. – 10. cena

 • Možnost natočit si zaslaný filmový námět bezplatně ve spolupráci s Filmovým klubem Liberec

Finanční částku, která je ve hře, máte možnost navýšit i Vy!

Řekněte o soutěži svým přátelům, známým, příbuzným. Sdílejte, přeposílejte, dejte vědět všem, že soutěžíte. Do finanční odměny pro vítěze soutěže budou zahrnuty mimo jiné dary a příspěvky sponzorů či výtěžek ze vstupného na festival v plné výši. Čím více se o soutěži bude vědět, tím větší je šance na zmnožení hlavní výhry.

Další podmínky soutěže:

 • Námět je původní, originální tvorbou autora/autorky.
 • Námět nepropaguje drogy, násilí a nehanobí nikoho podle rasy, pohlaví či náboženského vyznání.
 • Při porušení pravidel soutěže bude soutěžní námět vyřazen.
 • Centrum Kašpar si vyhrazuje právo na změnu vyhlášených cen.

Pravidla jsou platná dnem vyhlášení, tj. 15. 5. 2015.